Predstavenstvo OPK  
Predseda OPK                                             Ján Viskup
Predseda osvetovej komisie                    Mgr. Ľudmila Frančáková            
Predseda poľovníckej komisie               Ing. Milan Guľa
Predseda kynologickej komisie              Andrej Chlebovský          
Predseda streleckej komisie                   Ing. Daniel Fecko             
Predseda ekonomickej komisie Ing. Slavomír Hanko
Člen predstavenstva OPK Ivo Belejčák

 

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com