Ing Milan Guľa predseda Ohk OPK
Ján Viskup člen Ohk OPK
Andrej Chlebovský člen Ohk OPK
Štefan Fedorko člen Ohk OPK
Ing. Slavomír Hanko člen Ohk OPK

 

 

 

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com