Podujatia plánované OkO SPZ Bardejov a OPK Bardejov v roku 2017

Ø  CHPT        01.03.2017 – 03.03.2017 – preberanie trofejí

                 09.03.2017 – otvorenie výstavy (14,00 hod.)

                 23.03.2017 – výdaj trofejí (15,00 hod. – 16,30 hod.)

 

Ø  Strelecké podujatia         30.04.2017 – Majstrovstvá okresu „RM – 400“

            14.05.2017 – Majstrovstvá okresu „Batéria“

            11.06.2017, 01.07.2017 – Kontrolné streľby 

 

Ø  Skúšky kurzu poľovníctva          26.05.2017

      

Ø  Súťaž KMPP                           21.06.2017       

 

Ø  Kynologické podujatia     07.07.2017 – brlohárske skúšky (BL)  

            09.09.2017 – farbiarske skúšky (FSMP) 

            14.10.2017 – predbežné skúšky farbiarov (PF) 

            25. - 26.11.2017 – skúšky duričov (SD)

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbj@mail.t-com.sk