Obvodná disciplinárna komisia
Predseda Ing. Ján Pomikala             
Člen JUDr. Stanislav Súlety
Člen PhDr. Martin Novák  
Člen Peter Peregrim            
Člen Štefan Gaľan            

 

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com