Andrej Chlebovský predseda Kk Oko SPZ
Stanislav Červeniak člen Kk Oko SPZ

 

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com