Dozorná rada OkO SPZ
Mgr. Michal Krajňák                   predseda DR Oko SPZ
Ing. Ján Pomikala               člen DR Oko SPZ
Ing. Jozef Vertaľ          člen DR Oko SPZ
JUDr. Stanislav Súlety          člen DR Oko SPZ
Štefan Gaľan člen DR Oko SPZ
člen DR Oko SPZ

 

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com