2013 - MO "RM"

Výsledková listina

MO - RM 400 OkO SPZ BJ.xls (148,5 kB)

Fotogaléria: 2013 - MO "RM"

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com