2012 - MO "RM"

Výsledková listina

RM 2012.xls (153 kB)

Fotogaléria: 2012 - MO "RM"

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbj@mail.t-com.sk