2013 KMPP

19. jún 2013 KMPP - Stopami zveri

     Viac ako 30-ročnú tradíciu má činnosť krúžkov mladých priateľov poľovníctva, ktorú sa nám podarilo v súčasnosti udržať pri PZ Poľana Osikov, Dujava Becherov, Stavenčík Zlaté, Urbanovka Bardejov, Čierna hora Hrabské, Busov Vyšný Tvarožec a pri CVČ v Bardejove. V roku 2013 najlepšie výsledky dosiahlo družstvo KMPP  pri PZ Busov Vyšný Tvarožec a v jednotlivcoch kategória: „A“ Biath Matej (PZ Busov Vyšný Tvarožec) a kategória: „B“ Martin Slota (KMPP pri CVČ Bardejov). V poslednom období sme zaznamenali stúpajúci trend, čo sa týka záujmu o súťaž a úrovne vedomostí.

Výsledková listina

Výsledková listina KMPP 19.6.2013.xls (135680)

Fotogaléria: 2013 KMPP

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbardejov@gmail.com