Poľovníci a príroda v tvorbe detí

15.01.2020 08:00

Výtvarná a literárna súťaž pre žiakov ZŠ okresu Bardejov

15.1.2020 - 21.2.2020

Kontakt

SPZ, Okresná organizácia Bardejov Stocklova 40, 085 01 BARDEJOV 00421 54 472 39 25
00421 907 907 157
spzbj@mail.t-com.sk